Ayurveda test

Ayurveda

De kunst van het leven

Ayurveda (= inzicht in het leven) is een zeer oude wetenschap, ontstaan ongeveer 5000 jaar geleden. Het is een zeer krachtige gezondheidsleer met haar wortels in India en wordt erkend door de WHO (World Health Organisation).


Ieder mens is uniek!
Binnen de leer van de Ayurveda is er geen scheiding van lichaam en geest.Om tot een hoger doel in het leven te komen, is een goede gezondheid van lichaam en geest een voorwaarde. Leefgewoonten en leefomgeving worden gebruikt om de juiste harmonie te vinden. Hierbij zijn drie natuurkrachten (dosha’s) actief: vata/beweging,pitta/transformatie en kapha/structuur. Onze zintuigen zijn het communicatiemiddel tussen individu en natuur. De natuur is in beweging (seizoen, dagdeel, leeftijd) en vraagt van het individu een continue aanpassing. Wanneer dat niet lukt raakt het individu uit balans en kan er ziekte ontstaan. Ayurveda kent vele mogelijkheden om weer terug in balans te komen.

BEHANDELINGEN:

1 – Consulten:

Intake met adviezen in leefstijl, voeding en beweging.
Tijdens het consult worden uw voedingspatroon en leefstijl besproken. Daarop krijgt u een advies die bij uw type en klachten hoort. In overleg maak ik een haalbaar schema waarbij u veranderingen rustig invoert in uw leefwijze. U krijgt binnen een week een e-mail met alle adviezen op schrift. U mag dan per telefoon of email vragen stellen.

Vervolgconsult is er om de juiste afstemming te krijgen over het resultaat en eventuele adviezen bij te stellen.

2 – Massages:

Alle massages worden geïntegreerd in een consult.

Lichaamsmassage(Abhyanga),

Totaalmassage 

Gedurende 80 minuten wordt warme kruidenolie over uw hele lichaam, ook het hoofd, aangebracht en ingemasseerd met de palmen van mijn hand. De massage is mild en verzorgend, en is daarmee een weldaad voor lichaam en geest. Het aanraken van handen en warme olie met de huid werkt in op ieders gevoel van welzijn en geborgenheid. Het ayurvedisch masseren brengt tevens de energiestroom weer op gang. De massage en de olie openen de poriën en vastgezette emoties in dieper gelegen weefsels lossen hierbij op.

Deelmassage met olie, poeder, stempels of (zijden) handschoenen.

Een deelmassage (zonder hoofdmassage) van bijvoorbeeld rug, hoofd, schouders, voeten is ook mogelijk.

Marma (drukpunt)massage.

Marma’s zijn ‘energiecentra’ in het lichaam waar prana (lees levenskracht) zich verzamelt en stroomt. Door  behandeling van deze marma’s vloeit prana van de therapeut naar de client. (Vergelijk water dat van een hoger naar een lager niveau stroomt). Dit is altijd een onderdeel van de massage, maar kan ook als een aparte behandeling worden ingezet. Vooral wanneer het te intensief is om het hele lichaam te masseren.

Speciale hoofdbehandelingen met olie-gietingen

Shirodhara is een behandeling van het hoofd met speciale warme olie. De olie wordt gedurende bepaalde tijd over het voorhoofd en haren  gegoten. Deze behandeling is erg geschikt om alle zintuigen in balans te brengen. Het effect is optimaal wanneer het wordt voorafgegaan door een lichaamsmassage.

 

Klankmassage Peter Hess®

Peter Hess heeft een methode ontwikkeld, met geteste klankschalen, die zeer goed aansluit bij de behoefte van ieder mens. Grondslag is de kennis van de werking van klanken die 5000 jaar geleden al in de Indiase heelkunde werd toegepast. De methode sluit aan bij de Westerse mens.

Dit is een ontspanningsmethode die:

 • je basisvertrouwen versterkt.
 • het “loslaten” vergemakkelijkt, zowel fysiek als mentaal.
 • je lichaamswaarneming verbetert.
 • je gezondheid verbetert door harmonisering, vitalisering en regeneratie.
 • met kleding aan wordt toegepast.
 • zeer goed past binnen de ayurvedische leer. Het kan als zelfstandige therapie worden ingezet, maar ook heel goed als voorbereiding op een massage.

Totale duur van het klankconsult is 60 minuten.

Verloop van de klankmassage (cliënt blijft aangekleed)

 • Kort voorgesprek van 10 minuten.
 • “Proeven” van de klankschalen door trilling en geluid.
 • Uitleg van de volgorde.
 • Ongeveer 45 minuten klankmassage.
 • Kort nagesprek.

 

“Klankmassage” in groepen:

Geregeld organiseer ik klankbelevingen in groepen.

 • In de buitenlucht..
 • In zalen
 • Bij bijzondere gebeurtenissen zoals begrafenissen.
 • Thuis, op aanvraag te verzorgen
 • In verpleegtehuizen

Klankbelevingen in groepen:

Sessies in een groep zijn een combinatie van klankschalen, Mindfulness, en fysiotherapie. Doel is te ervaren en bewust te worden wat er in je lichaam en geest gebeurt. Duur 50 minuten. Kosten op aanvraag

Profiel:

In 1981 ben ik in Nijmegen afgestudeerd als fysiotherapeut. Ik ben gestart in Emmerich (Dld.) en heb daarna op diverse plaatsen gewerkt in Gelderland, zoals in de Maartenskliniek en daarna in particuliere praktijken. Toen de fysiotherapie steeds meer richting oefentherapie ging en steeds minder openstond voor massages ontstond bij mij de behoefte om mij juist meer te specialiseren in integrale therapie. Verdieping en bewustwording werd mijn uitgangspunt, met aandacht voor het eigen helend vermogen. In 2009 deed ik een opleiding Trainer Mindfulness en in 2011werd ik tevens erkend als Ayurvedisch Massagetherapeut. De veelomvattende en holistisch gerichte behandelingen pasten uitstekend bij mijn reeds verworven inzichten. Ik startte een eigen praktijk “Licht op Pijn” om deze goed toe te kunnen passen.

In december 2017 behaalde ik mijn diploma als Ayurveda Practicioner, waarmee ik mijn ervaring, inzicht en deskundigheid toe kan passen; ik geef consulten, massages en leefstijladviezen ( inclusief oefeningen).

Sinds november 2022 ben ik ook in het bezit van het diploma “Klankschaalmassage Peter Hess®. Deze bijzondere methode met speciale klankschalen ervaar ik als een bijzondere aanvulling op mijn ervaring en carrière en is een verdieping voor de client.

Ik ben vóór samenwerking, regulier en/of complementair, en zoek de verbinding (brug) tussen beide, altijd met toestemming van de cliënt.

Naast mijn werk als Ayurveda Practitioner werk ik als vrijwilliger bij Natuurmonumenten. Wandelen, tuinieren en fagot spelen zijn mijn grootste hobby’s