Werkwijzen

AYURVEDA/ de kunst en kunde van het leven!

Ayurveda (= inzicht in het leven) is een zeer oude wetenschap, ontstaan ongeveer 5000 jaar geleden. Het is een zeer krachtigegezondheidsleermet haar wortels in India en wordt erkend door de WHO (World Health Organisation).

Ieder mens is uniek!Binnen de leer van de Ayurveda is er geen scheiding van lichaam en geest.Om tot een hoger doel in het leven te komen, is een goede gezondheid van lichaam en geest een voorwaarde. Leefgewoonten en leefomgeving worden gebruikt om de juiste harmonie te vinden. Hierbij zijn drie natuurkrachten (dosha’s) actief: vata/beweging,pitta/transformatie en kapha/structuur. Onze zintuigen zijn het communicatiemiddel tussen individu en natuur. De natuur is in beweging (seizoen, dagdeel, leeftijd) en vraagt van het individu een continue aanpassing. Wanneer dat niet lukt raakt het individu uit balans en kan er ziekte ontstaan. Ayurveda kent vele mogelijkheden om weer terug in balans te komen.

DIENSTEN

  1. Preventief = Leefstijlinterventie ter voorkoming van ziekten, door voedingsadviezen, leefstijladviezen en massages, ter verhoging van de weerstand. Na een uitgebreide intakevolgt een advies over voeding en/of leefstijl (incl. beweging), met mogelijk gecombineerd met een behandeling. Tijdens dit consult kijk ik naar je constitutie (je eigen natuur), jaargetijde, leefgewoonten en leeftijd.
  2. Therapeutisch = Behandeling van klachten/ziekten. Bij de intake ga ik altijd op zoek naar de oorzaak van de onbalans. Ook kan ik u verwijzen naar een (ayurvedisch) arts of een huisarts. Dit doe ik uiteraard alleen met uw toestemming.

 

 

Ik ben vóór samenwerking, regulier en/of complementair, en zoek de verbinding (brug) tussen beide, altijd met toestemming van de cliënt.